2023 AOAC SEA Annual Conference and Activities, 1-2 August, HCMC, Vietnam

2023 AOAC SEA Annual Conference and Activities, 1-2 August, HCMC, Vietnam

Date/Time
August 1, 2023 - August 2, 2023 | All Day


This site is for payment of group booking for 5 or more AOAC SEA Section members only. Group discount is applicable.

 • After group discount, the registration fee is SGD100 per person.
 • Please select the corresponding number of participants and proceed to check out. The minimum number of participants is 5.
 • After successful payment, please send your payment confirmation to [email protected] to receive further instructions on how to register conference and activities by each participant.

The registration of AOAC SEA Section individual membership is free of charge and the online registration process takes less than 2 minutes.

If you need any assistance in payment, please contact [email protected]


** Trang này dành cho cá nhân/tổ chức (i) đăng ký cho nhóm 5+ người và (ii) thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

  • Mức phí: SGD100/người.
  • Thao tác:
   1. Đăng nhập vào website. Nếu Anh/Chị chưa phải là thành viên, xin vui lòng đăng ký thành viên ở đây (miễn phí; 1-2 phút).
   2. Điều chỉnh số vé cần thanh toán (5 hoặc hơn).
   3. Click vào ‘Click here to register’ để sang trang tiếp theo.
   4.  Kiểm tra giỏ hàng và click ‘Proceed to check out’ (Sẽ bị lỗi nếu Anh/Chị có nhiều hơn 2 nhóm vé trong giỏ hàng. Và vui lòng bỏ qua thông tin về Coupon.)
   5. Nhập thông tin thẻ ngân hàng và thông tin sẽ hiện lên trên hóa đơn.
   6. Click vào ‘Place order.’
  • Tiếp theo:
   • Kiểm tra hộp thư để nhận xác nhận đăng ký và hóa đơn.
   • Chuyển tiếp thư xác nhận/hóa đơn qua [email protected] để nhận hướng dẫn tiếp theo về cách thức đăng ký cho từng thành viên nhóm, cũng như các hoạt động miễn phí của hội nghị (số lượng có hạn; dành cho người đăng ký trước).

** Nếu Anh/Chị cần thanh toán bằng phương thức chuyển khoản, xin vui lòng liên hệ [email protected].

Trân trọng cảm ơn,

-Nhóm tình nguyện viên AOAC SEABookings are closed for this event.